ankieta

Kwestionariusz na Psychologię Społeczną

Zwykle biorę pod uwagę różne opinie na temat danego zjawiska, nawet wówczas, gdy mam już wyrobiony pogląd.
Ustosunkuj się do podanego stwierdzenia.